ไขข้อสงสัย!! Fogg's Model คืออะไร ใช้ยังไงใน Persuasive Design

ใช้เวลาอ่านประมาณ 7 นาที อ่านจบ เข้าใจตลอดไป //

ในฐานะนักออกแบบ คุณเป็นคนกำหนดว่า user สามารถทำอะไรได้บ้างใน 'space' ของคุณ เพราะฉะนั้นการออกแบบของคุณเองนั่นแหละ ที่มีผลทำให้ user มีพฤติกรรมแบบต่างๆ (ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม) ดังนั้นถ้าคุณเข้าใจปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมของคนเรา คุณจะเป็นนักออกแบบที่สามารถกำหนดพฤติกรรมของ user ในแบบที่คุณต้องการได้ด้วย และต่อไปนี้คือความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่ว่า...

คลิกเพื่ออ่านต่อ...

Read More