ค้นหา
  • UserScientist

Participatory Design คืออะไร

อัพเดตเมื่อ: 13 พ.ค. 2018

Participatory Design

Participatory Design คือ ขั้นตอนที่ stakeholders หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโปรเจคทั้งหมดมาทำงานร่วมกัน เช่น รวบรวม requirement แจ้งปัญหาที่เคยเกิดขึ้น และวางแผนหา solution ให้กับปัญหานั้นร่วมกัน

Participatory design

วิธีนี้จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งกันเองระหว่าง stakeholder เมื่องาน design ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้ว เนื่องจากเป็นงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกฝ่ายได้ออกแบบมาด้วยกันและได้เห็นชอบกับงานออกแบบนี้ร่วมกันมาแล้ว


คำแนะนำเล็กน้อย

ไม่มีใครรู้ทุกอย่าง ตัวแทนจากแต่ละฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียจึงต้องมาทำงานร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อใดที่มีความเห็นไม่เหมือนกัน ไม่ควรใช้ระบบประชาธิปไตย (การโหวตเพื่อตัดสินใจตามเสียงส่วนมาก) มาใช้ในการตัดสินใจที่มีผลกระทบทางธุรกิจ เราแนะนำว่า

1. ตั้งเป้าหมายร่วมกันก่อน

2. เลือกคนที่ทุกคนมีความเห็นว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์หรือเข้าใจธุรกิจที่สุด ซึ่งเราจะเคารพการตัดสินใจของเขาได้ ให้เป็นผู้ตัดสินใจหลัก (decision maker) ของกลุ่ม

3. เมื่อมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันในกลุ่มการทำงานแบบ Participatory ให้แต่ละคนเลือกตัวเลือกตามความคิดเห็นของตัวเองและเล่าเหตุผลให้กับผู้ตัดสินใจหลักฟังทีละคน จุดประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจกับผู้ตัดสินใจหลักอย่างเป็นระบบ

4. ให้ผู้ตัดสินใจหลักเป็นผู้ตัดสินใจ+อธิบายเหตุผล และถือเป็นที่สิ้นสุด

5. เดินหน้าวางแผนงานต่อไป (อย่าเสียเวลาถกเถียงกันแบบไม่มีจุดจบ)


0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Copyright 2018 © UserScientist Co., Ltd. All rights reserved.