ค้นหา
  • UserScientist

Paper Prototyping คืออะไร

อัพเดตเมื่อ: 9 พ.ค. 2018

Paper Prototyping

Paper Prototype คือ แบบจำลองของงานออกแบบที่ทำด้วยกระดาษ

Source: Sharon Monisha Rajkumar

Paper Protyping เป็นการเริ่มต้นที่ดีของงาน design เพราะมีประโยชน์มาก ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ช่วยให้ไม่เสียดายเมื่อต้องแก้ไขสิ่งที่คิดมา เช่น เพียงแค่ designer และ stakeholder (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการออกแบบนั้น) ระดมความคิดร่วมกันและวาดไอเดียนั้นออกมาทันที เมื่อเห็นภาพรูปแบบการออกแบบบนกระดาษแล้ว จะทำให้แต่ละคนเช็คได้ว่าตรงกับ ความคาดหวังของตัวเองหรือไม่ และถ้ายังมี requirement อะไรอีกก็สามารถปรับแก้ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ยังสามารถนำ Paper Prototype ไปทดสอบความเข้าใจในการใช้งานกับผู้ใช้งานเป้าหมายได้ทันที หากไอเดียนั้นไม่ work ก็ทิ้งไป และหาไอเดียใหม่ที่ดีกว่า


Paper Prototyping จึงเป็นวิธีที่ใช้ทดสอบไอเดียได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้อุปกรณ์เพียงแค่ปากกาและกระดาษเท่านั้น


ประโยชน์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ Paper Prototyping คือ เป็นสิ่งที่จะนำมาเป็น referent point หรือสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเมื่อต้องทำ wireframe หรือ prototype แบบที่ละเอียดขึ้น


คำแนะนำเล็กน้อย

ปัจจุบันมี app ที่ช่วยแปลงร่างจาก Paper Prototype ที่คุณวาดไว้ในกระดาษ มาเป็น Clickable Prototype ที่สามารถทดลองกดใช้งานบนหน้าจอจริงๆ ได้แล้ว แนะนำให้ใช้ประโยชน์จาก App เหล่านี้ ทีม UserScientist นิยมใช้ POP (ยืนยันว่าเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาเลย)

0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Copyright 2018 © UserScientist Co., Ltd. All rights reserved.